Beden Dili – Halin İlmi
Musa GÜNAY
01.02.2013 13:48:37
Okumak için tıklayınız

 


Zenginlik İle İmtihan
Necati KARAMAN
07.01.2013 12:02:32
Okumak için tıklayınız

 


Hadisler Işığında İnsan İl
Gencay ÇOŞKUN
03.01.2013 15:44:27
Okumak için tıklayınız

 


EHLİBEYT SEVGİSİ
Sır ve Hikmetten
04.12.2012 13:34:49
Okumak için tıklayınız

 


Müslüman Kimliğimiz ve İslam
Halil İbrahim DELEN
30.11.2012 11:12:49
Okumak için tıklayınız

 


MERHABA
Baki AYDIN
28.11.2012 11:39:11
Okumak için tıklayınız


 

"EHLİBEYT SEVGİSİ"
Sır ve Hikmetten
04.12.2012 13:34:49


  İslam toplumunun manevi varlığını ve çekirdeğini Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile Onun Ehlibeyti ve Ashabı meydana getirmiştir. Müminlerin gönüllerinde seçkin bir yeri olan Al-i Muhammed’e duyulan alâka Müslümanlar tarafından her gün Salavatı Şerife okunarak, asırlardır pekiştirilmektedir.

Ehlibeyt, Allah-u Teâlâ’nın Fatiha Suresi’nde buyurduğu Sırat-ı Müstakim yani Allah’ın nimet verdiği kişiler ve istikamet üzere olanlardır. Ehlibeyt, yüksek ahlaki karakterleri ile Peygamberimizden sonra İslam toplumuna örnek olmaya devam etmişlerdir. Naslarda Ehlibeyti sevmek ile Hz. Peygamber’i sevmek birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak belirtilmiştir. Kimse aksini iddia edemez. Yani nasıl ki Allah’ı sevip, Peygamberini sevmemek imanda eksiklik meydana getiriyorsa, Peygamberi sevip Ehlibeytini sevmemek de kuru bir imana sebebiyet vermektedir. Kısacası içinde Ehlibeyt sevgisi olmayan Müslümanlık, gerçek Müslümanlık olamamaktadır. Ehlibeyt, yaygın ve genel kabul gören görüşe göre Peygamberimizin mübarek soyunun devam ettiği Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. (Allah onlardan razı olsun.) Çok yaygın olmayan bir görüşe göre ise Peygamber Efendimizin hanımlarının da Ehlibeytten olduğu zikredilmiştir. Bir hadise göre Selman-ı Farisi de Ehlibeytten sayılmıştır.

Kuranı Kerim’de Yüce Allah, Meveddet ayeti olarak anılan Şura Suresi’nin 42/23.ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır:
“(Ey Muhammed) De ki: Ben Risâlet’ime karşılık sizden Ehlibeytime sevgiden başka hiçbir mükâfat istemiyorum.”

Sevgili Peygamberimiz de “Sekaleyn Hadisi” olarak şöhret bulan bir Hadisi Şeriflerinde:
“Size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan birincisi Allah’ın Kitabı, diğeri de Ehlibeytimdir. Bu ikisi havuz başında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz. Benden sonra bu ikisine yapışır ve sıkıca sarılırsanız ebedi olarak sapmaz ve delalete düşmezsiniz. Ehlibeytim hakkında sizlere Allah’ı hatırlatıyorum.” buyurmaktadır.

Bu hadisin farklı bir rivayetinde de Kuran’ın yanında diğer emanetin Peygamberimizin sünneti olduğu belirtilmiştir. Ancak bu durum Peygamberimizin sünnetinin en doğru ve örnek alınacak şekilde uygulayıcısının Ehlibeyt olması sebebiyle sonucu değiştirmemektedir. Hicri ayların birincisi ve dört haram aydan biri olan Muharrem ayında tarih boyunca birçok olay cereyan etmiştir. Bu olaylardan en acısı hiç şüphesiz hicretin 61.yılında 10 Muharrem günü meydana gelen ve 72 şehit verdiğimiz Kerbelâ Faciasıdır. Ne yazık ki Kerbelâ’da Peygamberimizin emanetine sahip çıkılamamıştır. Bu olay o kadar acıdır ki maalesef ümmet içerisinde bölünmelere dahi sebebiyet vermiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bazı Hadisi Şeriflerinde 2 mübarek torunu hakkında şöyle buyurmaktadır:
“Hasan ve Hüseyin’i seven kimse muhakkak beni sevmiş; Onlara düşmanlık eden de muhakkak bana düşmanlık etmiş olur.” “Onlar, benim dünyada öpüp kokladığım iki Reyhanımdır.” “Hasan ve Hüseyin, Cennet gençlerinin iki efendisidir.” “Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim. Allah’ı seven Hüseyin’i sever. Hüseyin, torunlardan bir torundur.”

Yazımı şu Mısra-i Berceste ile bitirmek istiyorum:

EY ALLAH RESULÜNÜN KOKLADIĞI ÇİÇEKLER
SİZİ SEVMEYEN GÖNÜL NASIL SAADET BEKLER

Yüce Allah imanımızı korusun; Peygamber ve Ehlibeyt sevgimizi her daim artırsın inşallah.

Baki Aydın

             
  "Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar." Müslim, Birr 33   Namaz Vakitleri Yakında Yayımlanacaktır.   İletişim Bilgileri
E mail : sirvehikmet@gmail.com